Här får du fram aktuella data och figurer

År:

Station/Månad:

Om det inte funkar att ladda ner med listmenyerna, högerklicka på filen nedan och välj "Spara länk som"
01Hanojan21.xlsx
02Hanofeb21.xlsx
03Hanomars21.xlsx
04Hanoapril21.xlsx
05Hanomaj21.xlsx
06Hanojuni21.xlsx
07Hanojuli21.xlsx
08Hanoaug21.xlsx
09Hanosep21.xlsx
10Hanookt21.xlsx
11Hanonov21.xlsx
12Hanodec21.xlsx


Förklaring till omvandlingen mellan micromol (µmol) och milligram (mg)