Hem

Välkommen till Blekinge kustvatten och luftvårdsförbund

I slutet av 1980-talet uppstod ett behov för verksamhetsutövare med miljöpåverkan att samordna sin kontroll av påverkan i recipienterna. Därför bildades Blekinge Luftvårdsförbund 1989 och Blekingekustens Vattenvårdsförbund 1990. Blekinge var tidigt ute med att bilda samordningsförbund för kontroll av recipienterna. Liknande förbund finns på flera håll i Sverige. Från 2013 sköts kontrollen för både vatten och luft i detta gemensamma förbund.

skyar

Ur stadgarna är följande citat hämtat: ”Förbundet har till uppgift att initiera och samordna erforderliga undersökningar för bedömning av påverkansgrad och utvecklingstendenser, i luft och kustvatten i Blekinge”.

Provtagningarna följer uppgjorda program, och samordnas delvis med andra förbund och övervakningar. För närvarande sköts kontrollen av vatten av NIRAS och Linné-universitetet, medan kontrollen av luft huvudsakligen utförs av IVL. Mätresultaten används för att långsiktigt följa utvecklingen i recipienterna.

Ladda ner resultat här:
För vattendelen finns resultaten av mätningarna som söktjänst per station eller som rapport per undersökningsår.
För luftdelen finns resultaten som presentationsmaterial eller via länkar till IVL under varje delrapport.


Aktuella aktiviteter hittar du till höger under nyheter!