Nya rapporter och nytt kontrollprogram

Av | november 8, 2023

Försurning och övergödning i södra Sverige Resultat från Krondroppsnätet till och med 2021-22
Du hittar rapporten under Ladda ned – Luftdelen – Rapporter-Luft

Kontrollprogram för Hanöbukten 2023-2028
Du hittar programmet under Ladda ned – Kontrollprogram

Luftkvalitetsmätningar i Blekinge län 2021-2022
Du hittar rapporten under Ladda ned – Luftdelen – Rapporter-Luft

Hanöbuktens kustvattenmiljö årsrapport 2022
Du hittar rapporten under Ladda ned – Vattendelen – Rapporter-Vatten