Rapport: Luftkvalitetsmätningar i Blekinge län 2018-2019

Av | januari 16, 2021

IVL Svenska Miljöinstitutet har, på uppdrag av Blekinge Kustvatten- och Luftvårdsförbund och i samverkan med kommunerna Karlshamn, Karlskrona, Olofström, Ronneby och Sölvesborg, genomfört indikativa luftkvalitetsmätningar i dessa kommuner sedan 2016.
I denna rapport presenteras resultaten från mätningarna genomförda under 2018 och 2019.

Rapporten finns under Ladda ned – Luftdelen.