Kemisk-fysikaliska parametrar i vatten

Limnoshämtare
Vattenprovtagning med Limnoshämtare

En rad olika kemisk-fysikaliska parametrar provtas i Blekinges kustvatten. Varje månad provtas två så kallade intensivstationer och fem gånger årligen (sommar och vinter) tas prover vid ytterligare ett tiotal stationer längs kusten. Resultat från provtagningarna kan laddas ned här.