Makroalger och epifauna

Ullsläke
Rödalgen ullsläke (Ceramium tenuicorne) i ett mikroskopiskt preparat.

Mellan mitten av augusti och mitten av oktober inventeras varje år vegetationen längs 5-6 dyktransekter. Förutom den så kallade linjetaxeringen som sker med dykning samlas ytterligare prover in för vidare analys på labb. Dels samlas blåstångsplantor in för bestämning av algpåväxt och fauna men även årsskott av blåstången samlas in för närsaltsanalys. I rödalgsbältet samlas algprover in från olika rutor för att artbestämmas och vägas.