Metaller och andra miljögifter i biota

Vart sjätte år analyseras metaller och organiska ämnen i sediment. Provtagningen sker vid åtta olika platser. Även metaller och organiska ämnen i blåmusslor analyseras. Detta sker vart tredje år på på sju olika platser.

Sedimentprovtagare med skivningssystem.