Kontakt

Styrelse och kontaktperson

Blekinge kustvatten och luftvårdsförbunds styrelse består av:

Ordinarie
Kenneth Gyllensting, ordf. Karlskrona kommun
Eva Steiner, sekr. Karlskrona Kommun
Martina Rosenqvist, Sydkraft Thermal Power AB
Eva Lundholm, Eva Lundholm, Sveriges Stärkelseproducenters förening u.p.a
Eva-Lena Ulvsfält, Landstinget Blekinge
Elwira Gustavsson, suppl. Södra Cell Mörrum

Ersättare
Elna Håkansson, Karlshamns Kraft
Sofie Samuelsson, suppl. Ronneby kommun
Jesper Bergman, suppl. Karlshamn kommun

Kontakta förbundet:

Blekinge Kustvatten och luftvårdsförbund
c/o Eva Steiner
Karlskrona kommun
Drift- och serviceförvaltningen
371 83 Karlskrona