Kontakt

Styrelse

Blekinge kustvatten och luftvårdsförbunds styrelse består av:

Ordinarie
Kenneth Gyllensting, ordf. Karlskrona kommun
Elna Håkansson, Volvo Cars AB
Sofie Samuelsson, Ronneby kommun
Martina Rosenqvist Sydkraft Thermal Power AB
Eva Lundholm Lyckeby Starch AB
Nilla Dahlin Södra Cell Mörrum

Ersättare
Jesper Bergman, Karlshamns kommun
Thomas Låstbom, AAK

Kontaktperson

Blekinge Kustvatten och luftvårdsförbund
c/o Kenneth Gyllensting
Karlskrona kommun
Drift- och serviceförvaltningen
371 83 Karlskrona