Ladda ned

Förbundet har samlat många olika dokument som är relevanta för förbundet, rådet, övervakningen och avrinningsområdet generellt. Leta bland alla dokument nedan, eller filtrera på någon av underkategorierna i huvudmenyn under Ladda ner.

Title
Luftkvalitetsmätningar i Blekinge län 2020-2021
1 file(s) 31 downloads
januari 7, 2023
Hanöbuktens årsrapport 2021
1 file(s) 58 downloads
oktober 16, 2022
Årsmötespresentation 2022 b
1 file(s) 33 downloads
juni 6, 2022
Årsmötespresentation 2022
1 file(s) 21 downloads
juni 6, 2022
Hanöbuktens årsrapport 2020
1 file(s) 51 downloads
februari 28, 2022
IVL – Krondroppsnätet tom 19-20
1 file(s) 48 downloads
juli 13, 2021
Luftkvalitetsmätningar i Blekinge län 2018-2019
1 file(s) 95 downloads
januari 16, 2021
LAVAR OCH LUFTKVALITÉ 2020
1 file(s) 42 downloads
september 26, 2020
IVL – Krondroppsnätet tom 18-19
1 file(s) 50 downloads
juni 26, 2020
Bkvlvf årsmötesprotokoll 2020
1 file(s) 50 downloads
juni 15, 2020
Program för samordnad kontroll av luftkvalitet i Blekinge län 2020 – 2021
1 file(s) 61 downloads
juni 5, 2020
Hanöbuktens årsrapport 2019
1 file(s) 108 downloads
maj 2, 2020
Bkvlvf årsmötesprotokoll 2019
1 file(s) 90 downloads
januari 9, 2020
IVL: Länsvis totalt nedfall av oorganiskt kväve och svavel till barrskog
1 file(s) 61 downloads
januari 27, 2020
Bkvlvf program årsmöte 2019
1 file(s) 133 downloads
december 25, 2019
Kontrollprogram luftkvalitet Blekinge län 2019 – 2020
1 file(s) 134 downloads
december 25, 2019
Bkvlvf årsmötesprotokoll 2018
1 file(s) 140 downloads
december 25, 2019
IVL – Krondroppsnätet tom 17-18
1 file(s) 97 downloads
januari 27, 2020
IVL: Utveckling av en indikator för totalt nedfall av kväve
1 file(s) 140 downloads
januari 27, 2020
Hanöbuktens årsrapport 2018
1 file(s) 151 downloads
januari 27, 2020
Bkvlvf årsmöte 2018
1 file(s) 152 downloads
december 25, 2019
Bkvlvf årsmötesprotokoll 2017
1 file(s) 485 downloads
december 25, 2019
IVL Krondroppsnätet: Tillståndet i skogsmiljön i Blekinge län 2016/17
1 file(s) 134 downloads
januari 27, 2020
IVL: Ozonmätnätet i S Sverige 2017
1 file(s) 185 downloads
januari 27, 2020
Hanöbuktens årsrapport 2017
1 file(s) 581 downloads
januari 27, 2020
Bkvlvf årsmöte 2017
1 file(s) 500 downloads
december 25, 2019
Recipientkontrollprogram 2017-2022
1 file(s) 151 downloads
december 25, 2019
Bkvlvf årsmötesprotokoll 2016
1 file(s) 780 downloads
december 25, 2019
Tillståndet i skogsmiljön i Blekinge län 2016
1 file(s) 577 downloads
januari 27, 2020
Hanöbuktens kustvattenmiljö 2016
1 file(s) 188 downloads
januari 27, 2020
Hanöbuktens årsrapport 2016
1 file(s) 377 downloads
januari 27, 2020
Bkvlvf årsmöte 2016
1 file(s) 803 downloads
december 25, 2019
Recipientkontrollprogram Blekinge kvlvf 2011-2016
1 file(s) 837 downloads
december 25, 2019
Bkvlvf årsmötesprotokoll 2015
1 file(s) 390 downloads
december 25, 2019
Tillståndet i skogsmiljön i Blekinge län 2015
1 file(s) 216 downloads
januari 27, 2020
Hanöbuktens kustvattenmiljö 2015
1 file(s) 625 downloads
januari 27, 2020
Hanöbuktens årsrapport 2015
1 file(s) 624 downloads
januari 27, 2020
Hanöbukten populärversion 1990-2015
1 file(s) 713 downloads
januari 27, 2020
Bkvlvf årsmöte 2015
1 file(s) 400 downloads
december 25, 2019
Bkvlvf årsmötesprotokoll 2014
1 file(s) 340 downloads
december 25, 2019
IVL – marknära ozon och växtlighet 2014
1 file(s) 342 downloads
januari 27, 2020
Tillståndet i skogsmiljön i Blekinge län 2014
1 file(s) 636 downloads
januari 27, 2020
Hanöbuktens kustvattenmiljö 2014
1 file(s) 311 downloads
januari 27, 2020
Östersjö-initiativet
1 file(s) 357 downloads
januari 27, 2020
Hanöbuktens årsrapport 2014
1 file(s) 441 downloads
januari 27, 2020
Bkvlvf årsmöte 2014
1 file(s) 350 downloads
december 25, 2019
Bkvlvf årsmötesprotokoll 2013
1 file(s) 404 downloads
december 25, 2019
Bkvlvf konst. möte 2013
1 file(s) 663 downloads
december 25, 2019
Skogsstyrelsens OBS-ytor 1984-2013
1 file(s) 329 downloads
januari 27, 2020
Lavar och luftkvalité i Blekinge 2013
1 file(s) 460 downloads
januari 27, 2020
Hanöbuktens årsrapport 2013
1 file(s) 549 downloads
januari 27, 2020
Bkvlvf årsmöte 2013
1 file(s) 446 downloads
december 25, 2019
Bkvlvf konst möte 2013
1 file(s) 685 downloads
december 25, 2019
Blekinge luftvårdsförbund årsmöte 2012
1 file(s) 348 downloads
december 25, 2019
Hanöbuktens årsrapport 2012
1 file(s) 605 downloads
januari 27, 2020
Luftföroreningar i Blekinge län 2010/2011
1 file(s) 662 downloads
januari 27, 2020
Hanöbuktens årsrapport 2011
1 file(s) 591 downloads
januari 27, 2020
Hanöbuktens årsrapport 2010
1 file(s) 487 downloads
januari 27, 2020
Hanöbuktens årsrapport 2009
1 file(s) 439 downloads
januari 27, 2020
Lavfloran i Blekinge län 2008
1 file(s) 408 downloads
januari 27, 2020
Hanöbukten populärversion 1990-2007
1 file(s) 1225 downloads
januari 27, 2020
Hanöbuktens årsrapport 2007
1 file(s) 514 downloads
januari 27, 2020
Hanöbuktens årsrapport 2006
1 file(s) 529 downloads
januari 27, 2020
Hanöbuktens årsrapport 2005
1 file(s) 595 downloads
januari 27, 2020
Hanöbuktens årsrapport 2004
1 file(s) 534 downloads
januari 27, 2020
Lavundersökning i Blekinge län 2002-2003
1 file(s) 540 downloads
januari 27, 2020
Hanöbuktens årsrapport 2003
1 file(s) 470 downloads
januari 27, 2020
Hanöbuktens årsrapport 2002
1 file(s) 588 downloads
januari 27, 2020