Ladda ned

Förbundet har samlat många olika dokument som är relevanta för förbundet, rådet, övervakningen och avrinningsområdet generellt. Leta bland alla dokument nedan, eller filtrera på någon av underkategorierna i huvudmenyn under Ladda ner.

Title
Hanöbuktens årsrapport 2023
1 file(s) 45 downloads
maj 1, 2024
IVL – Ozonmätnätet i södra Sverige 2023
0 file(s) download
mars 27, 2024
Hanöbuktens årsrapport 2022
1 file(s) 75 downloads
november 8, 2023
Luftkvalitetsmätningar i Blekinge län 2021-2022
1 file(s) 53 downloads
november 8, 2023
Recipientkontroll 2023-2028
1 file(s) 58 downloads
november 8, 2023
Försurning och övergödning i södra Sverige
1 file(s) 19 downloads
mars 27, 2024
Luftkvalitetsmätningar i Blekinge län 2020-2021
1 file(s) 107 downloads
januari 7, 2023
Hanöbuktens årsrapport 2021
1 file(s) 135 downloads
oktober 16, 2022
Årsmötespresentation 2022 b
1 file(s) 95 downloads
juni 6, 2022
Årsmötespresentation 2022
1 file(s) 66 downloads
juni 6, 2022
Hanöbuktens årsrapport 2020
1 file(s) 126 downloads
februari 28, 2022
IVL – Krondroppsnätet tom 19-20
1 file(s) 134 downloads
juli 13, 2021
Luftkvalitetsmätningar i Blekinge län 2018-2019
1 file(s) 198 downloads
januari 16, 2021
LAVAR OCH LUFTKVALITÉ 2020
1 file(s) 128 downloads
september 26, 2020
IVL – Krondroppsnätet tom 18-19
1 file(s) 130 downloads
juni 26, 2020
Bkvlvf årsmötesprotokoll 2020
1 file(s) 134 downloads
juni 15, 2020
Program för samordnad kontroll av luftkvalitet i Blekinge län 2020 – 2021
1 file(s) 157 downloads
juni 5, 2020
Hanöbuktens årsrapport 2019
1 file(s) 198 downloads
maj 2, 2020
Bkvlvf årsmötesprotokoll 2019
1 file(s) 173 downloads
januari 9, 2020
IVL: Länsvis totalt nedfall av oorganiskt kväve och svavel till barrskog
1 file(s) 182 downloads
januari 27, 2020
Bkvlvf program årsmöte 2019
1 file(s) 233 downloads
december 25, 2019
Kontrollprogram luftkvalitet Blekinge län 2019 – 2020
1 file(s) 232 downloads
december 25, 2019
Bkvlvf årsmötesprotokoll 2018
1 file(s) 241 downloads
december 25, 2019
IVL – Krondroppsnätet tom 17-18
1 file(s) 203 downloads
januari 27, 2020
IVL: Utveckling av en indikator för totalt nedfall av kväve
1 file(s) 252 downloads
januari 27, 2020
Hanöbuktens årsrapport 2018
1 file(s) 283 downloads
januari 27, 2020
Bkvlvf årsmöte 2018
1 file(s) 259 downloads
december 25, 2019
Bkvlvf årsmötesprotokoll 2017
1 file(s) 574 downloads
december 25, 2019
IVL Krondroppsnätet: Tillståndet i skogsmiljön i Blekinge län 2016/17
1 file(s) 248 downloads
januari 27, 2020
IVL: Ozonmätnätet i S Sverige 2017
1 file(s) 337 downloads
januari 27, 2020
Hanöbuktens årsrapport 2017
1 file(s) 712 downloads
januari 27, 2020
Bkvlvf årsmöte 2017
1 file(s) 601 downloads
december 25, 2019
Recipientkontrollprogram 2017-2022
1 file(s) 266 downloads
december 25, 2019
Bkvlvf årsmötesprotokoll 2016
1 file(s) 882 downloads
december 25, 2019
Tillståndet i skogsmiljön i Blekinge län 2016
1 file(s) 685 downloads
januari 27, 2020
Hanöbuktens kustvattenmiljö 2016
1 file(s) 314 downloads
januari 27, 2020
Hanöbuktens årsrapport 2016
1 file(s) 507 downloads
januari 27, 2020
Bkvlvf årsmöte 2016
1 file(s) 895 downloads
december 25, 2019
Recipientkontrollprogram Blekinge kvlvf 2011-2016
1 file(s) 950 downloads
december 25, 2019
Bkvlvf årsmötesprotokoll 2015
1 file(s) 504 downloads
december 25, 2019
Tillståndet i skogsmiljön i Blekinge län 2015
1 file(s) 323 downloads
januari 27, 2020
Hanöbuktens kustvattenmiljö 2015
1 file(s) 749 downloads
januari 27, 2020
Hanöbuktens årsrapport 2015
1 file(s) 746 downloads
januari 27, 2020
Hanöbukten populärversion 1990-2015
1 file(s) 849 downloads
januari 27, 2020
Bkvlvf årsmöte 2015
1 file(s) 498 downloads
december 25, 2019
Bkvlvf årsmötesprotokoll 2014
1 file(s) 419 downloads
december 25, 2019
IVL – marknära ozon och växtlighet 2014
1 file(s) 441 downloads
januari 27, 2020
Tillståndet i skogsmiljön i Blekinge län 2014
1 file(s) 749 downloads
januari 27, 2020
Hanöbuktens kustvattenmiljö 2014
1 file(s) 441 downloads
januari 27, 2020
Östersjö-initiativet
1 file(s) 467 downloads
januari 27, 2020
Hanöbuktens årsrapport 2014
1 file(s) 546 downloads
januari 27, 2020
Bkvlvf årsmöte 2014
1 file(s) 425 downloads
december 25, 2019
Bkvlvf årsmötesprotokoll 2013
1 file(s) 479 downloads
december 25, 2019
Bkvlvf konst. möte 2013
1 file(s) 738 downloads
december 25, 2019
Skogsstyrelsens OBS-ytor 1984-2013
1 file(s) 439 downloads
januari 27, 2020
Lavar och luftkvalité i Blekinge 2013
1 file(s) 576 downloads
januari 27, 2020
Hanöbuktens årsrapport 2013
1 file(s) 662 downloads
januari 27, 2020
Bkvlvf årsmöte 2013
1 file(s) 547 downloads
december 25, 2019
Bkvlvf konst möte 2013
1 file(s) 776 downloads
december 25, 2019
Blekinge luftvårdsförbund årsmöte 2012
1 file(s) 427 downloads
december 25, 2019
Hanöbuktens årsrapport 2012
1 file(s) 703 downloads
januari 27, 2020
Luftföroreningar i Blekinge län 2010/2011
1 file(s) 765 downloads
januari 27, 2020
Hanöbuktens årsrapport 2011
1 file(s) 704 downloads
januari 27, 2020
Hanöbuktens årsrapport 2010
1 file(s) 585 downloads
januari 27, 2020
Hanöbuktens årsrapport 2009
1 file(s) 514 downloads
januari 27, 2020
Lavfloran i Blekinge län 2008
1 file(s) 507 downloads
januari 27, 2020
Hanöbukten populärversion 1990-2007
1 file(s) 1297 downloads
januari 27, 2020
Hanöbuktens årsrapport 2007
1 file(s) 585 downloads
januari 27, 2020
Hanöbuktens årsrapport 2006
1 file(s) 620 downloads
januari 27, 2020
Hanöbuktens årsrapport 2005
1 file(s) 670 downloads
januari 27, 2020
Hanöbuktens årsrapport 2004
1 file(s) 626 downloads
januari 27, 2020
Lavundersökning i Blekinge län 2002-2003
1 file(s) 615 downloads
januari 27, 2020
Hanöbuktens årsrapport 2003
1 file(s) 553 downloads
januari 27, 2020
Hanöbuktens årsrapport 2002
1 file(s) 662 downloads
januari 27, 2020