Ladda ned

Förbundet har samlat många olika dokument som är relevanta för förbundet, rådet, övervakningen och avrinningsområdet generellt. Leta bland alla dokument nedan, eller filtrera på någon av underkategorierna i huvudmenyn under Ladda ner.

Title
Hanöbuktens årsrapport 2022
1 file(s) 36 downloads
november 8, 2023
Luftkvalitetsmätningar i Blekinge län 2021-2022
1 file(s) 25 downloads
november 8, 2023
Recipientkontroll 2023-2028
1 file(s) 22 downloads
november 8, 2023
Försurning och övergödning i södra Sverige
1 file(s) download
november 8, 2023
Luftkvalitetsmätningar i Blekinge län 2020-2021
1 file(s) 70 downloads
januari 7, 2023
Hanöbuktens årsrapport 2021
1 file(s) 96 downloads
oktober 16, 2022
Årsmötespresentation 2022 b
1 file(s) 67 downloads
juni 6, 2022
Årsmötespresentation 2022
1 file(s) 42 downloads
juni 6, 2022
Hanöbuktens årsrapport 2020
1 file(s) 86 downloads
februari 28, 2022
IVL – Krondroppsnätet tom 19-20
1 file(s) 84 downloads
juli 13, 2021
Luftkvalitetsmätningar i Blekinge län 2018-2019
1 file(s) 145 downloads
januari 16, 2021
LAVAR OCH LUFTKVALITÉ 2020
1 file(s) 79 downloads
september 26, 2020
IVL – Krondroppsnätet tom 18-19
1 file(s) 82 downloads
juni 26, 2020
Bkvlvf årsmötesprotokoll 2020
1 file(s) 88 downloads
juni 15, 2020
Program för samordnad kontroll av luftkvalitet i Blekinge län 2020 – 2021
1 file(s) 104 downloads
juni 5, 2020
Hanöbuktens årsrapport 2019
1 file(s) 154 downloads
maj 2, 2020
Bkvlvf årsmötesprotokoll 2019
1 file(s) 122 downloads
januari 9, 2020
IVL: Länsvis totalt nedfall av oorganiskt kväve och svavel till barrskog
1 file(s) 113 downloads
januari 27, 2020
Bkvlvf program årsmöte 2019
1 file(s) 178 downloads
december 25, 2019
Kontrollprogram luftkvalitet Blekinge län 2019 – 2020
1 file(s) 171 downloads
december 25, 2019
Bkvlvf årsmötesprotokoll 2018
1 file(s) 180 downloads
december 25, 2019
IVL – Krondroppsnätet tom 17-18
1 file(s) 143 downloads
januari 27, 2020
IVL: Utveckling av en indikator för totalt nedfall av kväve
1 file(s) 183 downloads
januari 27, 2020
Hanöbuktens årsrapport 2018
1 file(s) 213 downloads
januari 27, 2020
Bkvlvf årsmöte 2018
1 file(s) 202 downloads
december 25, 2019
Bkvlvf årsmötesprotokoll 2017
1 file(s) 516 downloads
december 25, 2019
IVL Krondroppsnätet: Tillståndet i skogsmiljön i Blekinge län 2016/17
1 file(s) 191 downloads
januari 27, 2020
IVL: Ozonmätnätet i S Sverige 2017
1 file(s) 269 downloads
januari 27, 2020
Hanöbuktens årsrapport 2017
1 file(s) 644 downloads
januari 27, 2020
Bkvlvf årsmöte 2017
1 file(s) 550 downloads
december 25, 2019
Recipientkontrollprogram 2017-2022
1 file(s) 205 downloads
december 25, 2019
Bkvlvf årsmötesprotokoll 2016
1 file(s) 825 downloads
december 25, 2019
Tillståndet i skogsmiljön i Blekinge län 2016
1 file(s) 627 downloads
januari 27, 2020
Hanöbuktens kustvattenmiljö 2016
1 file(s) 244 downloads
januari 27, 2020
Hanöbuktens årsrapport 2016
1 file(s) 440 downloads
januari 27, 2020
Bkvlvf årsmöte 2016
1 file(s) 842 downloads
december 25, 2019
Recipientkontrollprogram Blekinge kvlvf 2011-2016
1 file(s) 895 downloads
december 25, 2019
Bkvlvf årsmötesprotokoll 2015
1 file(s) 444 downloads
december 25, 2019
Tillståndet i skogsmiljön i Blekinge län 2015
1 file(s) 264 downloads
januari 27, 2020
Hanöbuktens kustvattenmiljö 2015
1 file(s) 683 downloads
januari 27, 2020
Hanöbuktens årsrapport 2015
1 file(s) 683 downloads
januari 27, 2020
Hanöbukten populärversion 1990-2015
1 file(s) 769 downloads
januari 27, 2020
Bkvlvf årsmöte 2015
1 file(s) 451 downloads
december 25, 2019
Bkvlvf årsmötesprotokoll 2014
1 file(s) 383 downloads
december 25, 2019
IVL – marknära ozon och växtlighet 2014
1 file(s) 387 downloads
januari 27, 2020
Tillståndet i skogsmiljön i Blekinge län 2014
1 file(s) 681 downloads
januari 27, 2020
Hanöbuktens kustvattenmiljö 2014
1 file(s) 358 downloads
januari 27, 2020
Östersjö-initiativet
1 file(s) 403 downloads
januari 27, 2020
Hanöbuktens årsrapport 2014
1 file(s) 489 downloads
januari 27, 2020
Bkvlvf årsmöte 2014
1 file(s) 389 downloads
december 25, 2019
Bkvlvf årsmötesprotokoll 2013
1 file(s) 446 downloads
december 25, 2019
Bkvlvf konst. möte 2013
1 file(s) 702 downloads
december 25, 2019
Skogsstyrelsens OBS-ytor 1984-2013
1 file(s) 390 downloads
januari 27, 2020
Lavar och luftkvalité i Blekinge 2013
1 file(s) 515 downloads
januari 27, 2020
Hanöbuktens årsrapport 2013
1 file(s) 606 downloads
januari 27, 2020
Bkvlvf årsmöte 2013
1 file(s) 501 downloads
december 25, 2019
Bkvlvf konst möte 2013
1 file(s) 733 downloads
december 25, 2019
Blekinge luftvårdsförbund årsmöte 2012
1 file(s) 384 downloads
december 25, 2019
Hanöbuktens årsrapport 2012
1 file(s) 645 downloads
januari 27, 2020
Luftföroreningar i Blekinge län 2010/2011
1 file(s) 707 downloads
januari 27, 2020
Hanöbuktens årsrapport 2011
1 file(s) 648 downloads
januari 27, 2020
Hanöbuktens årsrapport 2010
1 file(s) 535 downloads
januari 27, 2020
Hanöbuktens årsrapport 2009
1 file(s) 474 downloads
januari 27, 2020
Lavfloran i Blekinge län 2008
1 file(s) 457 downloads
januari 27, 2020
Hanöbukten populärversion 1990-2007
1 file(s) 1256 downloads
januari 27, 2020
Hanöbuktens årsrapport 2007
1 file(s) 546 downloads
januari 27, 2020
Hanöbuktens årsrapport 2006
1 file(s) 579 downloads
januari 27, 2020
Hanöbuktens årsrapport 2005
1 file(s) 635 downloads
januari 27, 2020
Hanöbuktens årsrapport 2004
1 file(s) 582 downloads
januari 27, 2020
Lavundersökning i Blekinge län 2002-2003
1 file(s) 577 downloads
januari 27, 2020
Hanöbuktens årsrapport 2003
1 file(s) 508 downloads
januari 27, 2020
Hanöbuktens årsrapport 2002
1 file(s) 625 downloads
januari 27, 2020