Ladda ned

Förbundet har samlat många olika dokument som är relevanta för förbundet, rådet, övervakningen och avrinningsområdet generellt. Leta bland alla dokument nedan, eller filtrera på någon av underkategorierna i huvudmenyn under Ladda ner.

Title
Luftkvalitetsmätningar i Blekinge län 2020-2021
1 file(s) 7 downloads
januari 7, 2023
Hanöbuktens årsrapport 2021
1 file(s) 25 downloads
oktober 16, 2022
Årsmötespresentation 2022 b
1 file(s) 7 downloads
juni 6, 2022
Årsmötespresentation 2022
1 file(s) 7 downloads
juni 6, 2022
Hanöbuktens årsrapport 2020
1 file(s) 25 downloads
februari 28, 2022
IVL – Krondroppsnätet tom 19-20
1 file(s) 15 downloads
juli 13, 2021
Luftkvalitetsmätningar i Blekinge län 2018-2019
1 file(s) 47 downloads
januari 16, 2021
LAVAR OCH LUFTKVALITÉ 2020
1 file(s) 17 downloads
september 26, 2020
IVL – Krondroppsnätet tom 18-19
1 file(s) 18 downloads
juni 26, 2020
Bkvlvf årsmötesprotokoll 2020
1 file(s) 17 downloads
juni 15, 2020
Program för samordnad kontroll av luftkvalitet i Blekinge län 2020 – 2021
1 file(s) 26 downloads
juni 5, 2020
Hanöbuktens årsrapport 2019
1 file(s) 65 downloads
maj 2, 2020
Bkvlvf årsmötesprotokoll 2019
1 file(s) 19 downloads
januari 9, 2020
IVL: Länsvis totalt nedfall av oorganiskt kväve och svavel till barrskog
1 file(s) 19 downloads
januari 27, 2020
Bkvlvf program årsmöte 2019
1 file(s) 45 downloads
december 25, 2019
Kontrollprogram luftkvalitet Blekinge län 2019 – 2020
1 file(s) 72 downloads
december 25, 2019
Bkvlvf årsmötesprotokoll 2018
1 file(s) 76 downloads
december 25, 2019
IVL – Krondroppsnätet tom 17-18
1 file(s) 52 downloads
januari 27, 2020
IVL: Utveckling av en indikator för totalt nedfall av kväve
1 file(s) 92 downloads
januari 27, 2020
Hanöbuktens årsrapport 2018
1 file(s) 92 downloads
januari 27, 2020
Bkvlvf årsmöte 2018
1 file(s) 70 downloads
december 25, 2019
Bkvlvf årsmötesprotokoll 2017
1 file(s) 435 downloads
december 25, 2019
IVL Krondroppsnätet: Tillståndet i skogsmiljön i Blekinge län 2016/17
1 file(s) 83 downloads
januari 27, 2020
IVL: Ozonmätnätet i S Sverige 2017
1 file(s) 132 downloads
januari 27, 2020
Hanöbuktens årsrapport 2017
1 file(s) 521 downloads
januari 27, 2020
Bkvlvf årsmöte 2017
1 file(s) 435 downloads
december 25, 2019
Recipientkontrollprogram 2017-2022
1 file(s) 78 downloads
december 25, 2019
Bkvlvf årsmötesprotokoll 2016
1 file(s) 716 downloads
december 25, 2019
Tillståndet i skogsmiljön i Blekinge län 2016
1 file(s) 542 downloads
januari 27, 2020
Hanöbuktens kustvattenmiljö 2016
1 file(s) 149 downloads
januari 27, 2020
Hanöbuktens årsrapport 2016
1 file(s) 334 downloads
januari 27, 2020
Bkvlvf årsmöte 2016
1 file(s) 715 downloads
december 25, 2019
Recipientkontrollprogram Blekinge kvlvf 2011-2016
1 file(s) 774 downloads
december 25, 2019
Bkvlvf årsmötesprotokoll 2015
1 file(s) 351 downloads
december 25, 2019
Tillståndet i skogsmiljön i Blekinge län 2015
1 file(s) 180 downloads
januari 27, 2020
Hanöbuktens kustvattenmiljö 2015
1 file(s) 585 downloads
januari 27, 2020
Hanöbuktens årsrapport 2015
1 file(s) 586 downloads
januari 27, 2020
Hanöbukten populärversion 1990-2015
1 file(s) 634 downloads
januari 27, 2020
Bkvlvf årsmöte 2015
1 file(s) 356 downloads
december 25, 2019
Bkvlvf årsmötesprotokoll 2014
1 file(s) 300 downloads
december 25, 2019
IVL – marknära ozon och växtlighet 2014
1 file(s) 287 downloads
januari 27, 2020
Tillståndet i skogsmiljön i Blekinge län 2014
1 file(s) 597 downloads
januari 27, 2020
Hanöbuktens kustvattenmiljö 2014
1 file(s) 274 downloads
januari 27, 2020
Östersjö-initiativet
1 file(s) 272 downloads
januari 27, 2020
Hanöbuktens årsrapport 2014
1 file(s) 407 downloads
januari 27, 2020
Bkvlvf årsmöte 2014
1 file(s) 303 downloads
december 25, 2019
Bkvlvf årsmötesprotokoll 2013
1 file(s) 345 downloads
december 25, 2019
Bkvlvf konst. möte 2013
1 file(s) 606 downloads
december 25, 2019
Skogsstyrelsens OBS-ytor 1984-2013
1 file(s) 257 downloads
januari 27, 2020
Lavar och luftkvalité i Blekinge 2013
1 file(s) 402 downloads
januari 27, 2020
Hanöbuktens årsrapport 2013
1 file(s) 511 downloads
januari 27, 2020
Bkvlvf årsmöte 2013
1 file(s) 348 downloads
december 25, 2019
Bkvlvf konst möte 2013
1 file(s) 608 downloads
december 25, 2019
Blekinge luftvårdsförbund årsmöte 2012
1 file(s) 305 downloads
december 25, 2019
Hanöbuktens årsrapport 2012
1 file(s) 565 downloads
januari 27, 2020
Luftföroreningar i Blekinge län 2010/2011
1 file(s) 620 downloads
januari 27, 2020
Hanöbuktens årsrapport 2011
1 file(s) 546 downloads
januari 27, 2020
Hanöbuktens årsrapport 2010
1 file(s) 442 downloads
januari 27, 2020
Hanöbuktens årsrapport 2009
1 file(s) 399 downloads
januari 27, 2020
Lavfloran i Blekinge län 2008
1 file(s) 332 downloads
januari 27, 2020
Hanöbukten populärversion 1990-2007
1 file(s) 1189 downloads
januari 27, 2020
Hanöbuktens årsrapport 2007
1 file(s) 475 downloads
januari 27, 2020
Hanöbuktens årsrapport 2006
1 file(s) 488 downloads
januari 27, 2020
Hanöbuktens årsrapport 2005
1 file(s) 557 downloads
januari 27, 2020
Hanöbuktens årsrapport 2004
1 file(s) 493 downloads
januari 27, 2020
Lavundersökning i Blekinge län 2002-2003
1 file(s) 480 downloads
januari 27, 2020
Hanöbuktens årsrapport 2003
1 file(s) 430 downloads
januari 27, 2020
Hanöbuktens årsrapport 2002
1 file(s) 557 downloads
januari 27, 2020