Ladda ned

Förbundet har samlat många olika dokument som är relevanta för förbundet, rådet, övervakningen och avrinningsområdet generellt. Leta bland alla dokument nedan, eller filtrera på någon av underkategorierna i huvudmenyn under Ladda ner.

Title
IVL – Krondroppsnätet tom 19-20
1 file(s) 3 downloads
juli 13, 2021
Luftkvalitetsmätningar i Blekinge län 2018-2019
1 file(s) 17 downloads
januari 16, 2021
LAVAR OCH LUFTKVALITÉ 2020
1 file(s) 8 downloads
september 26, 2020
IVL – Krondroppsnätet tom 18-19
1 file(s) 8 downloads
juni 26, 2020
Bkvlvf årsmötesprotokoll 2020
1 file(s) 8 downloads
juni 15, 2020
Program för samordnad kontroll av luftkvalitet i Blekinge län 2020 – 2021
1 file(s) 16 downloads
juni 5, 2020
Hanöbuktens årsrapport 2019
1 file(s) 44 downloads
maj 2, 2020
Bkvlvf årsmötesprotokoll 2019
1 file(s) 6 downloads
januari 9, 2020
IVL: Länsvis totalt nedfall av oorganiskt kväve och svavel till barrskog
1 file(s) 8 downloads
januari 27, 2020
Bkvlvf program årsmöte 2019
1 file(s) 37 downloads
december 25, 2019
Kontrollprogram luftkvalitet Blekinge län 2019 – 2020
1 file(s) 56 downloads
december 25, 2019
Bkvlvf årsmötesprotokoll 2018
1 file(s) 62 downloads
december 25, 2019
IVL – Krondroppsnätet tom 17-18
1 file(s) 41 downloads
januari 27, 2020
IVL: Utveckling av en indikator för totalt nedfall av kväve
1 file(s) 79 downloads
januari 27, 2020
Hanöbuktens årsrapport 2018
1 file(s) 69 downloads
januari 27, 2020
Bkvlvf årsmöte 2018
1 file(s) 62 downloads
december 25, 2019
Bkvlvf årsmötesprotokoll 2017
1 file(s) 421 downloads
december 25, 2019
IVL Krondroppsnätet: Tillståndet i skogsmiljön i Blekinge län 2016/17
1 file(s) 72 downloads
januari 27, 2020
IVL: Ozonmätnätet i S Sverige 2017
1 file(s) 117 downloads
januari 27, 2020
Hanöbuktens årsrapport 2017
1 file(s) 481 downloads
januari 27, 2020
Bkvlvf årsmöte 2017
1 file(s) 422 downloads
december 25, 2019
Recipientkontrollprogram 2017-2022
1 file(s) 55 downloads
december 25, 2019
Bkvlvf årsmötesprotokoll 2016
1 file(s) 706 downloads
december 25, 2019
Tillståndet i skogsmiljön i Blekinge län 2016
1 file(s) 531 downloads
januari 27, 2020
Hanöbuktens kustvattenmiljö 2016
1 file(s) 136 downloads
januari 27, 2020
Hanöbuktens årsrapport 2016
1 file(s) 324 downloads
januari 27, 2020
Bkvlvf årsmöte 2016
1 file(s) 706 downloads
december 25, 2019
Recipientkontrollprogram Blekinge kvlvf 2011-2016
1 file(s) 762 downloads
december 25, 2019
Bkvlvf årsmötesprotokoll 2015
1 file(s) 342 downloads
december 25, 2019
Tillståndet i skogsmiljön i Blekinge län 2015
1 file(s) 169 downloads
januari 27, 2020
Hanöbuktens kustvattenmiljö 2015
1 file(s) 575 downloads
januari 27, 2020
Hanöbuktens årsrapport 2015
1 file(s) 576 downloads
januari 27, 2020
Hanöbukten populärversion 1990-2015
1 file(s) 618 downloads
januari 27, 2020
Bkvlvf årsmöte 2015
1 file(s) 343 downloads
december 25, 2019
Bkvlvf årsmötesprotokoll 2014
1 file(s) 287 downloads
december 25, 2019
IVL – marknära ozon och växtlighet 2014
1 file(s) 277 downloads
januari 27, 2020
Tillståndet i skogsmiljön i Blekinge län 2014
1 file(s) 586 downloads
januari 27, 2020
Hanöbuktens kustvattenmiljö 2014
1 file(s) 263 downloads
januari 27, 2020
Östersjö-initiativet
1 file(s) 260 downloads
januari 27, 2020
Hanöbuktens årsrapport 2014
1 file(s) 398 downloads
januari 27, 2020
Bkvlvf årsmöte 2014
1 file(s) 287 downloads
december 25, 2019
Bkvlvf årsmötesprotokoll 2013
1 file(s) 334 downloads
december 25, 2019
Bkvlvf konst. möte 2013
1 file(s) 594 downloads
december 25, 2019
Skogsstyrelsens OBS-ytor 1984-2013
1 file(s) 243 downloads
januari 27, 2020
Lavar och luftkvalité i Blekinge 2013
1 file(s) 388 downloads
januari 27, 2020
Hanöbuktens årsrapport 2013
1 file(s) 500 downloads
januari 27, 2020
Bkvlvf årsmöte 2013
1 file(s) 334 downloads
december 25, 2019
Bkvlvf konst möte 2013
1 file(s) 595 downloads
december 25, 2019
Blekinge luftvårdsförbund årsmöte 2012
1 file(s) 288 downloads
december 25, 2019
Hanöbuktens årsrapport 2012
1 file(s) 554 downloads
januari 27, 2020
Luftföroreningar i Blekinge län 2010/2011
1 file(s) 609 downloads
januari 27, 2020
Hanöbuktens årsrapport 2011
1 file(s) 533 downloads
januari 27, 2020
Hanöbuktens årsrapport 2010
1 file(s) 429 downloads
januari 27, 2020
Hanöbuktens årsrapport 2009
1 file(s) 383 downloads
januari 27, 2020
Lavfloran i Blekinge län 2008
1 file(s) 320 downloads
januari 27, 2020
Hanöbukten populärversion 1990-2007
1 file(s) 1174 downloads
januari 27, 2020
Hanöbuktens årsrapport 2007
1 file(s) 461 downloads
januari 27, 2020
Hanöbuktens årsrapport 2006
1 file(s) 475 downloads
januari 27, 2020
Hanöbuktens årsrapport 2005
1 file(s) 544 downloads
januari 27, 2020
Hanöbuktens årsrapport 2004
1 file(s) 479 downloads
januari 27, 2020
Lavundersökning i Blekinge län 2002-2003
1 file(s) 469 downloads
januari 27, 2020
Hanöbuktens årsrapport 2003
1 file(s) 415 downloads
januari 27, 2020
Hanöbuktens årsrapport 2002
1 file(s) 547 downloads
januari 27, 2020