Ladda ned

Förbundet har samlat många olika dokument som är relevanta för förbundet, rådet, övervakningen och avrinningsområdet generellt. Leta bland alla dokument nedan, eller filtrera på någon av underkategorierna i huvudmenyn under Ladda ner.

Title
IVL – Krondroppsnätet tom 18-19
1 file(s) 0 download
juni 26, 2020
Bkvlvf årsmötesprotokoll 2020
1 file(s) 0 download
juni 15, 2020
Program för samordnad kontroll av luftkvalitet i Blekinge län 2020 – 2021
1 file(s) 0 download
juni 5, 2020
Hanöbuktens årsrapport 2019
1 file(s) 11 downloads
maj 2, 2020
Bkvlvf årsmötesprotokoll 2019
1 file(s) 2 downloads
januari 9, 2020
IVL: Länsvis totalt nedfall av oorganiskt kväve och svavel till barrskog
1 file(s) 4 downloads
januari 27, 2020
Bkvlvf program årsmöte 2019
1 file(s) 33 downloads
december 25, 2019
Kontrollprogram luftkvalitet Blekinge län 2019 – 2020
1 file(s) 46 downloads
december 25, 2019
Bkvlvf årsmötesprotokoll 2018
1 file(s) 59 downloads
december 25, 2019
IVL – Krondroppsnätet tom 17-18
1 file(s) 36 downloads
januari 27, 2020
IVL: Utveckling av en indikator för totalt nedfall av kväve
1 file(s) 74 downloads
januari 27, 2020
Hanöbuktens årsrapport 2018
1 file(s) 60 downloads
januari 27, 2020
Bkvlvf årsmöte 2018
1 file(s) 59 downloads
december 25, 2019
Bkvlvf årsmötesprotokoll 2017
1 file(s) 418 downloads
december 25, 2019
IVL Krondroppsnätet: Tillståndet i skogsmiljön i Blekinge län 2016/17
1 file(s) 67 downloads
januari 27, 2020
IVL: Ozonmätnätet i S Sverige 2017
1 file(s) 113 downloads
januari 27, 2020
Hanöbuktens årsrapport 2017
1 file(s) 474 downloads
januari 27, 2020
Bkvlvf årsmöte 2017
1 file(s) 419 downloads
december 25, 2019
Recipientkontrollprogram 2017-2022
1 file(s) 42 downloads
december 25, 2019
Bkvlvf årsmötesprotokoll 2016
1 file(s) 704 downloads
december 25, 2019
Tillståndet i skogsmiljön i Blekinge län 2016
1 file(s) 527 downloads
januari 27, 2020
Hanöbuktens kustvattenmiljö 2016
1 file(s) 131 downloads
januari 27, 2020
Hanöbuktens årsrapport 2016
1 file(s) 320 downloads
januari 27, 2020
Bkvlvf årsmöte 2016
1 file(s) 703 downloads
december 25, 2019
Recipientkontrollprogram Blekinge kvlvf 2011-2016
1 file(s) 754 downloads
december 25, 2019
Bkvlvf årsmötesprotokoll 2015
1 file(s) 339 downloads
december 25, 2019
Tillståndet i skogsmiljön i Blekinge län 2015
1 file(s) 165 downloads
januari 27, 2020
Hanöbuktens kustvattenmiljö 2015
1 file(s) 571 downloads
januari 27, 2020
Hanöbuktens årsrapport 2015
1 file(s) 570 downloads
januari 27, 2020
Hanöbukten populärversion 1990-2015
1 file(s) 613 downloads
januari 27, 2020
Bkvlvf årsmöte 2015
1 file(s) 339 downloads
december 25, 2019
Bkvlvf årsmötesprotokoll 2014
1 file(s) 284 downloads
december 25, 2019
IVL – marknära ozon och växtlighet 2014
1 file(s) 273 downloads
januari 27, 2020
Tillståndet i skogsmiljön i Blekinge län 2014
1 file(s) 582 downloads
januari 27, 2020
Hanöbuktens kustvattenmiljö 2014
1 file(s) 257 downloads
januari 27, 2020
Östersjö-initiativet
1 file(s) 256 downloads
januari 27, 2020
Hanöbuktens årsrapport 2014
1 file(s) 392 downloads
januari 27, 2020
Bkvlvf årsmöte 2014
1 file(s) 283 downloads
december 25, 2019
Bkvlvf årsmötesprotokoll 2013
1 file(s) 331 downloads
december 25, 2019
Bkvlvf konst. möte 2013
1 file(s) 591 downloads
december 25, 2019
Skogsstyrelsens OBS-ytor 1984-2013
1 file(s) 240 downloads
januari 27, 2020
Lavar och luftkvalité i Blekinge 2013
1 file(s) 384 downloads
januari 27, 2020
Hanöbuktens årsrapport 2013
1 file(s) 496 downloads
januari 27, 2020
Bkvlvf årsmöte 2013
1 file(s) 331 downloads
december 25, 2019
Bkvlvf konst möte 2013
1 file(s) 591 downloads
december 25, 2019
Blekinge luftvårdsförbund årsmöte 2012
1 file(s) 284 downloads
december 25, 2019
Hanöbuktens årsrapport 2012
1 file(s) 550 downloads
januari 27, 2020
Luftföroreningar i Blekinge län 2010/2011
1 file(s) 605 downloads
januari 27, 2020
Hanöbuktens årsrapport 2011
1 file(s) 528 downloads
januari 27, 2020
Hanöbuktens årsrapport 2010
1 file(s) 425 downloads
januari 27, 2020
Hanöbuktens årsrapport 2009
1 file(s) 379 downloads
januari 27, 2020
Lavfloran i Blekinge län 2008
1 file(s) 317 downloads
januari 27, 2020
Hanöbukten populärversion 1990-2007
1 file(s) 1168 downloads
januari 27, 2020
Hanöbuktens årsrapport 2007
1 file(s) 457 downloads
januari 27, 2020
Hanöbuktens årsrapport 2006
1 file(s) 471 downloads
januari 27, 2020
Hanöbuktens årsrapport 2005
1 file(s) 540 downloads
januari 27, 2020
Hanöbuktens årsrapport 2004
1 file(s) 475 downloads
januari 27, 2020
Lavundersökning i Blekinge län 2002-2003
1 file(s) 465 downloads
januari 27, 2020
Hanöbuktens årsrapport 2003
1 file(s) 409 downloads
januari 27, 2020
Hanöbuktens årsrapport 2002
1 file(s) 541 downloads
januari 27, 2020