Vattenkontroll

Här finns information om vattendelen av Blekinge Kustvatten och Luftvårdsförbund. Undersökningarna har tidigare utförts på uppdrag av Blekingekustens vattenförbund.

hanö

För vattendelen finns resultaten av mätningarna som söktjänst per station eller som rapport per undersökningsår (under ladda ned).