Rapport: Lavar och luftkvalité i Blekinge 2020

Av | september 19, 2020

På uppdrag av Blekinge läns kustvatten och luftvårdsförbund har Naturcentrum AB under 2020 genomfört en återinventering av lavar på träd i Blekinge län som en del i det uppföljningsprogram kring lavar och luftföroreningar som finns.

Rapporten finns under Ladda ned – Luftdelen