Kategoriarkiv: Rapporter

Rapport: Lavar och luftkvalité i Blekinge 2020

På uppdrag av Blekinge läns kustvatten och luftvårdsförbund har Naturcentrum AB under 2020 genomfört en återinventering av lavar på träd i Blekinge län som en del i det uppföljningsprogram kring lavar och luftföroreningar som finns. Rapporten finns under Ladda ned – Luftdelen

Rapport 2020 från Krondroppsnätet

Projektledningsteamet för Krondroppsnätet informerar: ”I år har vi gjort en områdesvis rapport för norra Sverige inklusive Dalarnas län samt för området söder därom har vi gjort länsvisa rapporter. I rapporterna beskrivs resultaten från respektive område jämfört med tidigare år samt med Sverige som helhet. I rapporten redovisas även andra projekt samt aktuella händelser från 2019,… Läs mer »

Nya rapporter från Blekinge kvlvf

Publicerad 2019-06-18 10:49:27 Blekinge kustvatten och luftvårdsförbunds årsrapport för 2018 är nu publicerad: Hanrapport2018.pdf Dessutom har IVL publicerat en ny rapport om luftmiljön: C390_Krondroppsntet-Blekinge-2019.pdf