Rapport 2020 från Krondroppsnätet

Av | juni 26, 2020

Projektledningsteamet för Krondroppsnätet informerar:

I år har vi gjort en områdesvis rapport för norra Sverige inklusive Dalarnas län samt för området söder därom har vi gjort länsvisa rapporter. I rapporterna beskrivs resultaten från respektive område jämfört med tidigare år samt med Sverige som helhet. I rapporten redovisas även andra projekt samt aktuella händelser från 2019, som är relevanta ur Krondroppsnätets synvikel. Dessutom beskrivs kortfattat lite aktuell forskning/specialprojekt som rör Krondroppsnätet med mera.

Årsrapporten finns under Ladda ned – Luftdelen, och samtliga rapporter finns tillgängliga på www.krondroppsnatet.ivl.se och på www.ivl.se.