Årskonferensen med inspelningar

Av | juni 4, 2020

Här kan du ladda ner och titta på föredragen från årskonferensen för BKVLF:

Vatten
Tillståndet i Blekinges kustvatten resultat 2019
Stefan Tobiasson, Linnéuniversitetet, Kalmar
Per Olsson, NIRAS
BKVLFs Årsmöte 2020 Västra Hanöbukten

Luft
Tillståndet i skogsmiljön – krondroppsprogrammet – resultat 2019
+ Ozonmätnätet i södra Sverige – marknära ozon – Per Erik Karlsson IVL (båda i samma inspelning)
Krondropps och ozonmätningar i Blekinge 2019
Tätortsmätningar av luftkvaliteten i Blekinge – Karin Söderlund, IVL
Tätortsmätningar av luftkvalitet i Blekinge 2019
Lavundersökningar i Blekinge 2020 och jämförelse med tidigare år – Andreas Malmqvist, Naturcentrum
Lavundersökningar i Blekinge 2003 till 2020

Observera att du behöver ha en mediaspelare som klarar flv-filer. En bra sådan är VLC-player som kan laddas ned gratis här.