Årsmötet för Blekinge kvlvf 2020

Av | januari 9, 2020

Preliminärt datum för årsmötet i Blekinge kustvatten och luftvårdsförbund är satt till den 29 maj.

Plats: Karlskrona.